Elektronska prijavnica

* Ime in priimek:
* Ulica in hišna številka, pošta:
* Datum rojstva:
* Program, ki ga bo obiskoval vadeči:

TELOVADBICA S STARŠI

TELOVADBICA 3.5 - 4.5

TELOVADBICA 4.5 - 6

TELOVADBICA 3.5 - 6 (Spodnja Idrija)

ALPSKA ŠOLA SMUČANJA

Odbojka dekleta

* Program bo vadeči obiskoval:

2X TEDENSKO

1X TEDENSKO (velja za programe, ki potekajo 2x tedensko)

Opomba:
* Ime in priimek matere/očeta:
* Kontaktna številka:
* Elektronski naslov:
Strinjam se z objavljenimi splošnimi pogoji in določili ŠD Biba